Palmia – Järvenpään palvelut

Joulukuun seitsemännen päivän teemana on “Kiitä siivoojaa” ja tarkoituksena on herätellä ihmisiä huomaamaan siivoustyön merkitys meille kaikille. Koronapandemian aikana puhtauden merkitys on kasvanut entisestään, ja voimme olla iloisia siivoushenkilöstömme hyvästä ammattitaidosta.

Meillä on Suomessa pitkät perinteet puhtausalan ammattitutkintoihin perustuvasta koulutuksesta, ja se näkyy tänä päivänä mm. Jatsi Oy:n työssä.

Ketä sinä voisit kiittää?

Back to top