Palmia – Järvenpään palvelut

Järvenpään kaupungin ateria- ja siivouspalveluista vastuussa oleva allianssi kokoontui 13.2.2018 kehittämään eri osapuolten välistä  yhteistoimintaa. Erityiseksi kehityskohteeksi valittiin muutostenhallinta, jota kehittämällä saadaan luotua lisäarvoa, nyt kun toiminta on kokonaisuudessaan siirtynyt Jatsi Oy:lle. Tavoitteeksi määriteltiin toimintatavan luominen,  jonka mukaisesti hallitut muutokset toteutetaan ennalta yhteisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti.

Tavoitteena on siirtyä kehitysvaiheen aikana vaiheittain uuteen organisaatioon ja kehittää toimintaamme perustuen mitoitettuihin asiakassopimuksiin yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kehitysvaiheen aikana sovitaan yhteiset tavoitteet mittareineen sekä laaditaan ehdotus kannustinjärjestelmän periaatteista päätöksen tekoa varten. Kehitysvaihe päättyy 31.5.2018.

Kehitysvaiheen työhön osallistuvat tilaajan, käyttäjän ja palveluntuottajan nimetyt edustajat. Kehitysvaiheen edustajiksi on nimetty Jatsi Oy:stä toimitusjohtaja Jari Toivo, kehitys- ja  henkilöstöjohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen, henkilöstöpäällikkö Ritva Julkunen, palvelujohtaja Kirsi Liete, palvelupäällikkö Irja Vuorinen ja  talouspäällikkö Mari Pellikka. Järvenpään kaupungin edustajina toimivat  perusopetusjohtaja Arja Korhonen, varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen (sijainen  asti 5.3.2018 Tiina Palmu), terveyden edistämisen johtaja (vs) Petra Hurme, taloussuunnittelija Tuija Heinonen ja tietohallintopäällikkö Pentti Laari. Yhteistoimintaamme koskevia kehitysideoita voi antaa sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu (at) jatsioy.fi tai olemalla suoraan yhteydessä kehitysvaiheen nimettyihin edustajin.

Järvenpään kaupungin perusopetusjohtaja Arja Korhosen mukaan allianssimallilla tavoitellaan järvenpääläisille parasta mahdollista ateria- ja siivouspalvelua: “Meillä se tarkoittaa hyvää ja ravitsevaa ruokaa sekä puhtaita tiloja kouluilla. Allianssimallissa kaikki osapuolet toimivat yhteisen tavoitteen hyväksi ja yhdessä, käyttäjiä kuullen, etsitään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Tärkeimpänä toiveena mallille on löytää sellaisia toteuttamisen ratkaisuja, että palvelut ovat laadukkaita ja vastaavat toimintojen ja asiakkaiden tarpeita, henkilöstö voi hyvin ja on motivoitunut kehittämään omaa toimintaansa ja yhteistyötä eri muodoissa. Lisäksi toimimme avoimesti ja kustannustehokkaasti.”

Allianssin lähtökohtana on toteuttaa Järvenpään kaupungin ateria- ja siivouspalvelut laadukkaasti toimintaa jatkuvasti kehittäen yhdessä asetetussa kustannusraamissa. Jatsi Oy tuottaa ateria- ja siivouspalvelut ja laskuttaa tehtävistä ja palveluista syntyvät kustannukset tilaajalta ja käyttäjältä (Järvenpään kaupunki) toteutuvien kustannusten mukaisesti.

Back to top