Palmia – Järvenpään palvelut

  •  Etusivu
  • Yleinen
  • Henkilöesittelyssä Jatsin työsuojeluvaltuutettu Sari Narmala(current)
Jatsi Oy:n työsuojeluvaltuutettu Sari Narmala
Jatsin työsuojeluvaltuutettu Sari Narmala on luontaisesti kiinnostunut ottamaan asioista selvää

Jatsin työsuojeluvaltuutettu Sari Narmala on aina ollut kiinnostunut sekä erilaisista asioista että ihmisistä. Luontaisesta uteliaisuudesta on hyötyä myös työsuojeluvaltuutetun tehtävissä, kun ratkottavana on työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen liittyviä asioita laajalla skaalalla. Haastattelimme Saria hänen työpisteellään Pesäpuun päiväkodissa.

Hei Sari, esitteletkö itsesi ja kerrotko minkälaisissa tehtävissä toimit Jatsissa?

Hei, olen Sari Narmala ja toimin laitoshuoltajana Pesäpuun päiväkodissa. Hoidan myös lähes päivittäin Jatsi Oy:n työsuojeluvaltuutetun tehtäviä. Minulle on varattu viikosta tietty työaika työsuojelutehtäviin ja hoidan näitä tehtäviä usein iltapäivisin, kun olen saanut päivittäiset työni täällä päiväkodissa suoritettua.

Milloin aloitit työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja minkälaista aiempaa kokemusta sinulla on?

Aloitin työsuojeluvaltuutetun tehtävissä vuoden 2018 keväällä. Laitoshuoltajana olen toiminut nyt noin 10 vuotta ensin Järvenpään kaupungilla, sitten Mestaritoiminta Oy:ssä ja nyt Jatsi Oy:ssä. Mestaritoiminta Oy:ssä toimin varaluottamusmiehenä. Minulla on myös yrittäjäkokemusta aina 19-vuotiaasta saakka, kun kouluttauduin ensin ompelijaksi ja myöhemmin lasitaiteilijaksi.

Mikä sai sinut asettautumaan ehdolle työsuojeluvaltuutetuksi? Mikä tehtävässä kiinnosti?

Olen luontaisesti utelias ja kiinnostunut ottamaan asioista selvää. Työsuojelu on aiheena valtavan kiinnostava. Viihdyn myös ihmisten seurassa ja käyn paljon keskusteluja sekä työntekijöiden, luottamusmiesten että esimiesten kanssa. Tähän ikään mennessä on tullut jo nähtyä kaikenlaista. Jos en puolestani tiedä jotain, etsin vastaukset kysymyksiin.

Mitä kaikkea työsuojeluvaltuutetun tehtäviisi sisältyy?

Toimin pääsääntöisesti keskustelijana työntekijän ja esimiehen välissä. Olen myös mukana kolmikantakeskusteluissa lääkärin, esimiehen ja työntekijän kanssa, ja autan löytämään työkykyä edesauttavia ratkaisuja. Kysymyksiä ja ratkottavia asioita tulee aika laajalla skaalalla, mutta suurin osa niistä liittyy työhyvinvointiin. Muistutankin työntekijöitä hyvästä työergonomiasta sekä suojavarusteiden että työkoneiden ja siivousaineiden oikeaoppisesta käytöstä. Alamme nyt keväällä tehdä riskienkartoitusta ja kierrän kohteissa katsomassa, mitä riskitekijöitä niistä löytyy.

Miten työsuojeluvaltuutetun tehtävät eroavat luottamusmiehen tehtävistä?

Luottamusmiehet toimivat liiton alaisina ja hoitavat esimerkiksi palkkoihin ja työaikoihin liittyvät asiat. Työsuojeluvaltuutettu on puolestaan liitosta riippumaton ja hoitaa työhyvinvointiin ja -turvallisuuteen liittyviä asioita. Toimin Jatsi Oy:n työntekijäpuolen (n.200 hlö) työsuojeluvaltuutettuna, mutta teen toki yhteistyötä luottamusmiesten kanssa.

Minkälaista tukea olet saanut tehtäviisi työnantajan puolelta? Osallistutko alan koulutuksiin?

Seuraava kolmen päivän koulutus pidetään nyt helmikuussa Työterveyslaitoksella Helsingissä. Koulutuksessa käydään työsuojelun tehtäviä laaja-alaisesti läpi. Näitä työnantajan kustantamia koulutuksia on myös tulossa lisää. Hyvänä tukena tehtävissäni ovat olleet työnantajan puolelta työsuojelupäällikkö sekä työsuojeluasiamies, joiden kanssa teen paljon yhteistyötä. Jatsin työsuojeluorganisaatiolla on käytössä Teams-sovellus ja jaamme myös sen kautta tärkeää tietoa toisillemme.

Minkälaisissa asioissa sinuun voi ottaa yhteyttä?

Kaikenlaisissa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostitse, sillä työskentelen päivät täällä päiväkodilla. Sähköpostiosoitteeni on sari.narmala(at)jatsioy.fi.

Entä minkälaisia terveisiä haluaisit vielä lopuksi lähettää muille jatsilaisille?

Kun usein sanotaan, että asenne ratkaisee, niin se pitää kyllä täysin paikkansa. Jokainen voi itse tehdä paljon oman työhyvinvointinsa, ja ylipäätänsä oman hyvinvointinsa, eteen. On tärkeää, että työlle on myös joku vastapaino, jotain itselle mielekästä tekemistä. Tämä auttaa jaksamaan työn rutiineja.

Back to top