Palmia – Järvenpään palvelut

  •  Etusivu
  • Yleinen
  • Järvenpään kaupungin ateriapalvelutoiminta siirtyy Jatsi Oy:lle(current)

Järvenpään kaupunki luovutti ateriapalveluita koskevan liiketoiminnan apporttina Järvenpään ateria- ja siivouspalvelu Jatsi Oy:lle 30.1.2018 allekirjoitetulla sopimuksella.  Jatsi Oy on Järvenpään kaupungin 100%:sti omistama yritys, joka on vastannut kaupungin kiinteistöjen siivouksesta 1.1.2018 alkaen ja vastaa kaupungin ravitsemispalveluista 1.2.2018 alkaen. Kaupan myötä yhtiön palvelukseen siirtyy noin 80 työntekijää kaupungin eri tuotanto- ja palvelukeittiöstä sekä palvelupisteistä. Sopimukset allekirjoittivat Jatsin toimitusjohtaja Jari Toivo, hallituksen puheenjohtaja Timo Ijäs ja Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola.

Allianssisopimuksella laatua palveluihin

Palvelut toteutetaan allianssimallilla jonka osapuolina ovat tilaaja Järvenpään kaupunki, nimetyt käyttäjien edustajat sekä palveluiden toteuttaja Jatsi Oy. Allianssin lähtökohtana on toteuttaa Järvenpään kaupungin ateria- ja siivouspalvelut laadukkaasti toimintaa jatkuvasti kehittäen yhdessä asetetussa kustannusraamissa.

Toiminta aloitetaan kehitysvaiheella

Allianssin toiminnan aluksi toteutetaan kehitysvaihe, joka alkaa 1.2.2018 ja joka päättyy 31.5.2018. Kehitysvaiheen työhön osallistuvat tilaajan, käyttäjän ja palveluntuottajan edustajat. Kehitysvaiheen aikana määritellään yhteistoimintahankkeen tavoitteet mittareineen. Kehitysvaiheen aikana laaditaan myös kannustinjärjestelmä, jolla mitataan ja kehitetään allianssin yhteistyön onnistumista. Kannustinjärjestelmän osalta sovitaan avaintulosalueet, joita arvioidaan sekä mittarit, joilla arviointi suoritetaan. Samoin sovitaan kannustinjärjestelmän bonuspooli ja jako-osuudet palveluntuottajan, tilaajan ja käyttäjän kesken mahdollisesta onnistumisesta. Lisäksi sovitaan kannustinjärjestelmän jalkauttamisesta palveluntuottajan henkilöstölle. Kustannusten läpinäkyvyys (avoimet kirjat) osoitetaan Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n kirjanpidon avulla.

Lisätietoja:

Jari Toivo, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 749 5920
Sähköposti: jari.toivo(at)jarvenpaa.fi

 

Jatsi – siistit tilat ja maittavaa ruokaa

Back to top