Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy

  •  Etusivu
  • Yleinen
  • Jatsi järjestää lean-koulutusta henkilöstölle(current)
Suunnittelija Sari Niinimäki ja tuotannonohjausasiantuntija Kati Vesala
Jatsin suunnittelija Sari Niinimäki ja tuotannonohjausasiantuntija Kati Vesala suorittavat Lean Six Sigma Green Belt-sertifikaattia.

Jatsissa pyritään jatkuvaan laadun parantamiseen etsimällä sekä järkevämpiä että kustannustehokkaampia tapoja tehdä työtä. Toiminnan kehittämisen tukena käytetään lean-ajattelua sekä Six Sigma-työkalua. Lean on liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettu ajattelutapa ja johtamisfilosofia, jolla pyritään organisaation prosessien jatkuvaan kehittämiseen niitä uudelleen arvioimalla ja turhia työvaiheita vähentämällä. Six Sigma taas on yritysprosessien parannusmenetelmä, jossa pyritään vähentämään vaihtelua datan perusteella. Oleellista siis on, että kehitystyö pohjautuu konkreettisiin mittaustuloksiin. Parempia tuloksia haetaan asiakkaan tarpeita kuunnellen sekä koko henkilöstön ammattitaitoa hyödyntäen.

Työntekijät mukana kehitystyössä

Jatsin työntekijät ovat isossa roolissa uusia työtapoja kehitettäessä. Lean Six Sigma-mallien mukaiset projektiryhmät koostuvat projektin vetäjästä, omistajasta sekä kohteen työntekijöistä. Ideoita ja oivalluksia toiminnan kehittämiseksi haetaan kentältä ja hyväksi todettuja tapoja voidaan hyödyntää kaikissa työpisteissä. Vaikka lean Six Sigma-projektit kestävät tietyn aikaa, ei ajattelutapaa tule hylätä projektin päättyessä. Tarkoituksena on, että leania voidaan hyödyntää aivan jokapäiväisessä työnteossa. ”Haluamme rohkaista työntekijöitämme miettimään, miten jokainen voisi toteuttaa työnsä niin, että palvelisimme asiakkaitamme paremmin. Kuitenkin he jotka työtä tekevät, tuntevat sen myös parhaiten”, sanoo Jatsin suunnittelija Sari Niinimäki.

Sertifikaatti todisteena osaamisesta

Lean-ajattelua tuodaan Jatsissa tutuksi koulutuksen avulla. Sari Niinimäki sekä tuotannonohjausasiantuntija Kati Vesala suorittavat parasta aikaa Lean Six Sigma Green Belt–sertifikaattia. Sertifikaatti on todiste siitä, että koulutuksen suorittanut henkilö hallitsee lean-ajattelun menetelmät sekä työkalut ja osaa soveltaa niitä työssään. Green Belt-sertifikaattikoulutus kytkeytyy vahvasti lean Six Sigma-mallin mukaisiin kehitysprojekteihin. Sari Niinimäen projekti keskittyy siivoustyön mitoituksen ja todellisen työajan suhteen mittaamiseen, kun taas Kati Vesala keskittyy omassa projektissaan lukion ruokahävikin vähentämiseen. Koulutuksen päätyttyä voivat sertifikaatin suorittaneet henkilöt toimia lean-projektin vetäjinä. Henkilöstöä on tarkoitus perehdyttää lean-maailmaan lisää tulevan syksyn aikana.

Back to top