Palmia – Järvenpään palvelut

  •  Etusivu
  • Yleinen
  • Jatsi Oy fuusioidaan Palmiaan vuoden lopussa(current)

Palmia Oy osti Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n elokuun lopussa 2021.  Jatsi Oy fuusioidaan Palmiaan 31.12.2021.

 Fuusiossa Jatsi Oy:n palvelutoiminta, henkilöstö ja nykyiset sopimukset siirtyvät sellaisenaan Palmia Oy:lle.
– Saamme joukkoomme noin 200 palvelun ammattilaista lisää. He ovat huolehtineet ateria- ja siivouspalveluista Järvenpään kaupungin ja Keusoten kymmenissä palvelukohteissa, Palmian va. toimitusjohtaja Leena Saarinen sanoo.

Vahvuutta kunta- ja sote-sektorin palveluihin pääkaupunkiseudulla

Palmian aiemmat onnistumiset ja opit palveluyritysten yrityskaupasta ja toimintojen yhdistämisestä sekä kaupungin ruokapalvelujen kokonaisulkoistuksen haltuunotossa tarjoavat vahvan kokemuspohjan kuntien tukipalvelujen haltuunotosta.

Palmian tarkoitus on kasvattaa palveluliiketoimintaansa pääkaupunkiseudulla ja sen välittömässä läheisyydessä.
– Yhdessä Jatsin kanssa vahvistamme markkina-asemiamme ja osaamistamme julkisten palvelujen tarjoajana sekä kunta- ja sote-toimijat tuntevana kumppanina koko Etelä-Suomessa, Leena Saarinen sanoo.

Palvelut jatkuvat asiakaskohteissa normaalisti

Palvelut jatkuvat Jatsin asiakaskohteissa vuoden vaihteessa fuusion voimaan tullessa nykyisellään. Jatkossa Palmia ja tilaajaorganisaatiot kehittävät yhteistyössä Järvenpään alueen asukkaille suunnattuja palveluja yrityskaupan yhteydessä kilpailutetun kehittävän kumppanuuden mallin mukaisesti.

– Järvenpään alueen asiakkaille haluamme jo tässä vaiheessa kertoa, että teemme asiakastyytyväisyyskyselyn Palmian nimissä heti vuoden 2022 alussa, Saarinen mainitsee.

Palmiasta tuli Järvenpään alueella toimivan Jatsin Oy:n omistaja elokuussa 2021

Palmia Oy voitti keväällä 2021 Järvenpään kaupungin ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän omistaman ateria- ja siivouspalveluja tuottavan Jatsi Oy:n osakekannasta käydyn tarjouskilpailun. Palmiasta tuli Järvenpään kaupungin ateria- ja siivouspalvelujen sopimuskumppani syyskuun 2021 alusta alkaen.

Järvenpään kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 24.5.2021 hyväksyä kaupungin omistamien Jatsi Oy:n osakkeiden myynnin Palmialle. Jatsi Oy:tä omistaa pieneltä osin myös Keusote-kuntayhtymä. Osakekauppa toteutui 31.8.2021.

Jatsin myynnistä markkinaehtoiselle toimijalle päätettiin 2020 lopussa

Järvenpään kaupunginhallitus päätyi vuoden 2020 viimeisessä kokouksessaan ratkaisuun, jossa Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakkeet päätettiin myydä kilpailutuksella valittavalle palveluntuottajalle.

Kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana Jatsi Oy:n toimintaa on kehitetty ansiokkaasti, mutta yhtiön koko on osoittautunut liian pieneksi kilpailluille ateria- ja siivouspalvelumarkkinoille. Tehtyjen selvitysten pohjalta on käynyt ilmi, että Järvenpään kaupungin sekä Keusoten on kannattavampaa myydä yhtiön osakkeet markkinoilla toimivalle yritykselle, jonka volyymit mahdollistavat tehokkaat tuotantoprosessit.

Fuusion myötä Palmian toiminta-alue ja palvelutarjonta laajenevat Järvenpään seudulle. Nyt palmialaisia on noin 2400, työskennellen 13:lla paikkakunnalla Etelä-Suomessa reilusti yli tuhannessa erilaisessa palvelukohteessa.

 

Back to top