Palmia – Järvenpään palvelut

Järvenpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.5.2021 päättänyt hyväksyä kaupungin omistamien Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy:n osakkeiden myynnin Palmia Oy:lle laaditun kauppakirjan ehtojen mukaisesti. Jos osakekauppa toteutuu suunnitellusti, Palmiasta tulee kaupungin ateria- ja siivouspalvelujen sopimuskumppani 31.8.2021 alkaen. Tarkoituksena on tehdä sopimus vähintään viideksi vuodeksi.

Jatsi Oy myydään Palmialle kaikkine velvoitteineen, joten esimerkiksi henkilöstön työsopimukset ja tilojen vuokrasopimukset sekä alihankintasopimukset siirtyvät osakekaupan mukana. Jatsin henkilökunnalle kauppa tarkoittaa työnteon jatkumista täysin normaalisti.

– Olemme saamassa Palmiasta hyvän ja luotettavan yhteistyökumppanin kaupungin ateria- ja siivouspalvelujen tuottamiseen, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen sanoo.

– Kaupunki tarvitsee jatkossakin aterioita ja puhtaanapitoa entiseen malliin, joten työt niiden parissa on turvattu.

Osakekaupan toteutumisen edellytyksenä on, että myyjien ja ostajan päätösvaltaiset päätöksentekoelimet hyväksyvät yrityskaupan toteuttamisen ja siihen liittyvien kauppakirjojen ja muiden mahdollisten sopimusten lopulliset ehdot, ja että päätökset ovat saaneet lainvoiman. Omistajien hankintaa ja osakekauppaa koskevien päätösten tulee olla yhtäläiset. Järvenpään kaupungin lisäksi Jatsi Oy:tä omistaa pieneltä osin Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä. Tarjouskilpailussa on palvelujen hankinnan osalta mukana myös Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo, joka ei ole Jatsin omistaja.

Palveluita kumppanuusmallilla

Jatsi Oy:n osakkeiden myynnin valmistelu on toteutettu hankintamenettelyllä, jossa järjestettiin julkinen tarjouskilpailu. Hankinta on määrä toteuttaa Palmian kanssa kehittävän kumppanuuden mallilla. Palmia sitoutuu kehittämään kunkin tilaajaorganisaation (kaupunki, Keusote, Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo) tilaamia palveluja kahdenkeskisessä kumppanuudessa. Jokainen tilaaja tekee tarvitsemistaan palveluista oman hankintasopimuksen. Kumppanuuden lähtökohtana ovat nykyiset palvelu- ja hintatasot. Palveluja voidaan kehittää kohdekohtaisesti. Hintojen osalta sopimuksessa edellytetään, että taloudellisia hyötyjä jaetaan osapuolten kesken.

Toistaiseksi voimassa olevan hankinnan ennakoitu arvo on yhteensä 49 miljoonaa euroa, josta Järvenpään kaupungin osuus on n. 37 miljoonaa euroa (n. 9,3 milj. euroa/vuosi).

Lisätiedot:

Olli Naukkarinen
Kaupunginjohtaja
Järvenpään kaupunki
040 315 2230
olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Irja Vuorinen
Toimitusjohtajan sijainen
040 134 8005
irja.vuorinen@jatsioy.fi

Back to top