Palmia – Järvenpään palvelut

  •  Etusivu
  • Yleinen
  • Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä Jatsi Oy:n osakkaaksi(current)

Jatsi Oy on perustettu vuonna 2017 vastaamaan Järvenpään kaupunkikonsernin tarvitsemien ateria-, siivous- ja ympäristöpalveluiden tuottamisesta. Jatsi Oy on toiminut perustamisestaan alkaen omistajansa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Kaupunki on omistanut 100 % yhtiön osakkeista.

Järvenpään kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto on siirretty 1.1.2019 alkaen Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän hoidettavaksi. Jotta on voitu varmistaa Jatsi Oy:n hankintalain mukainen sidosyksikköasema, yhtiö on toteuttanut maksullisen suunnatun osakeannin kuntayhtymälle, joka merkitsi osakkeet 20.12.2018. Tässä yhteydessä laaditun osakassopimuksen määräyksin on tarkoitus varmistaa yhtiön hankintalain mukainen sidosyksikköasema suhteessa yhtiön osakkaisiin. Kuntayhtymällä on oikeus nimetä yksi jäsen yhtiön hallitukseen. Jatsi Oy:n osakkailleen tuottamista ateria-, siivous- ja ympäristöpalveluista on laadittu erilliset markkinaehtoiset palvelusopimukset.

Back to top