Palmia – Järvenpään palvelut

Palmian hoiva- ja sairaalaruuan toimialajohtaja Sari Lipasti ja toimitilapalveluiden toimialajohtaja Susanna Immonen ovat parin viimeisen kuukauden aikana tutustuneet aktiivisesti Jatsin toimintaan:

– Olemme käyneet paljon Järvenpäässä ja kiertäneet sotekohteiden lisäksi myös muissa kohteissa. Niissä olemme tutustuneet toimintaan haastattelujen ja havainnoinnin kautta toimintavoista saatavan ymmärryksen syventämiseksi. Esimerkiksi JUSTin keittiö on uusi, muuntautuva ammattikeittiö, joka mahdollistaa ison tuotannon ja erilaiset tuotantomenetelmät moderneine laitteineen. Keittiöstä löytyy laitteita, joita meillä ei ole muualla Palmiassa. Jatsilaiset tuovat arvokasta osaamista mukanaan Palmiaan.

 

Sari Lipasti JUSTin keittiössä
Sari Lipasti (Kuvaaja Juha Lindvall (c) Preeriapingviini Oy)

Sari Lipasti on työskennellyt Palmiassa 1,5 vuotta. Sari on hoiva- ja ruoka-alan kokenut ammattilainen, jolla on pitkä ura erikoissairaanhoidon ruokapalveluissa. Työkokemusta on kertynyt myös muun muassa keittiösuunnittelijan sekä opetus- ja koulutusalantyötehtävistä. Hoiva- ja sairaalaruuan kasvavalla toimialalla Palmiassa työskentelee Sarin kanssa tällä hetkellä noin 60 ihmistä.

Susanna Immonen johtaa toimitilapalveluita, jossa päätoimiala on siivouspalvelut eri asiakaskohteissa. Kohteita ovat mm. koulut, päiväkodit, toimistot ja terveydenhuollontilat. Tämän lisäksi toimitilapalveluissa on myös monipalvelukohteita, joissa ruoka- ja siivouspalveluntyötehtäviä on yhdistetty. Tällä hetkellä toimitilapalveluissa työskentelee noin 800 ammattilaista kymmenellä eri paikkakunnalla.

 

Susanna Immonen
Susanna Immonen

Alun perin Susanna aloitti Palmian palveluksessa vuonna 2008 suunnittelijana ja ura on kehittynyt palvelupäällikön ja kehittämispäällikön tehtävien kautta toimialajohtajaksi. Matkan varrella on myös hankittu hyvä koulutus ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon muodossa.

Sarin ja Susannan Jatsiin tutustuminen alkoi heti yrityskaupan jälkeen syyskuussa. Molemmat toimialajohtajat ovat olleet vahvasti mukana jatsilaisten kanssa tehtävässä yhteiskehittämistyössä Järvenpäässä. Työn tavoitteena on ollut kartoittaa nykyinen toimintatapa, löytää parhaat käytännöt vinkiksi muulle Palmialle sekä löytää ne alueet, joita kannattaa yhdessä vielä kehittää Järvenpäässä. Jatsilaisia Sari ja Susanna kehuvat erinomaisen hyvästä vastaanotosta:

– Yhteiset toimintatavat ovat onnistumisen perusta. Innostumme molemmat uudesta ja uuden kehittämisestä, samaa innostusta on ollut Jatsin ammattilaisissa, alkanut yhteistyö on sujunut vaivattomasti.

Keskustelussa tulevaisuuden asioista Sarin ja Susannan kanssa nousee esiin monipalveluajattelu. Varsinkin Sote-sektorilla työkuva todennäköisesti laajenee tulevaisuudessa monipalvelun suuntaan. Muutos on jo havaittavissa tarjouspyynnöissä. Trendinä on se, että hoitohenkilöstön työssä tullaan keskittymään hoitotyöhön, jolloin tukipalvelujen tarve kasvaa ja tehtävät laajenevat. Tämä vaikuttaa Sarin ja Susannan mukaan suoraan puhtauspalveluiden ja ruokapalveluiden kysyntään:

Trendi varmasti vaikuttaa tulevaisuudessa kaikkiin Palmialaisiin, myös Järvenpäässä. Hyvänä puolena on se, että tämä lisää mahdollisuuksia työnkuvan monipuolistumiseen, työn mielekkyyteen ja oman osaamisen kehittämiseen. Yhteistä tulevaisuutta voidaan hyvillä mielin rakentaa yhteisten mahdollisuuksien kautta.

 

 

Back to top