Palmia – Järvenpään palvelut

  •  Etusivu
  • Yleinen
  • Niina Kontula kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista muutoksen keskellä(current)

Palmia osti Jatsi Oy:n syyskuun alussa.  Henkilöstöasiat ja henkilöstön hyvinvointi ovat yksi tärkeimmistä kauppaan liittyvistä asioista. Palmiassa HR-kehittämispäällikkönä toimiva Niina Kontula on ollut mukana useammassa liikkeenluovutuksessa kantamassa vastuuta. Niinalla on nyt takana 1,5 kuukautta yhteistyötä jatsilaisten kanssa. Työtä on tehty pääosin esimiesten kanssa, mutta Niinalla on ollut myös rooli kauppaan liittyvissä henkilöstöinfoissa.

Oma tausta ruokapalveluissa

Tällä hetkellä Niinan vastuualueena Palmiassa on ruokapalvelun kehittäminen osana johtoryhmää. Nykyiseen työrooliin Niina on kasvanut usean eri tehtävän kautta: – Minulla on pitkä työhistoria, ja työnantajiin liittyvien muutosten kautta olen päätynyt lopulta nykyisiin tehtäviini Palmiaan. Alun perin aloitin vuonna 1988 Lammin kunnassa suurkeittiöemäntänä ja vastasin siellä omassa roolissani mm.  vanhainkotien, terveyskeskusten ja koulujen ruokapalveluista. Myöhemmin Lammin kunta liitettiin Hämeenlinnaan, ruokapalvelu muutettiin osakeyhtiöksi ja erilaisten yritysfuusioiden kautta lopulta työpaikkani muuttui Palmiaksi. Jatsissa käynnissä olevat muutokset ovat siis tuttuja myös oman työurani varrelta.

”Olen jokapaikan höylä”

Suurkeittiöesimiestaustan ja työkokemuksen lisäksi Niinalla on myös laitoshoitajan, opettajan, työnohjaajan ja henkilöstöpäällikön koulutukset. Laaja ymmärrys toiminnan eri alueista auttaa myös nykyisessä, fuusioon liittyvässä työroolissa, jossa Niina sparraa jatsilaisia ja henkilöstön ääni halutaan kuuluviin:
– On ollut ihanaa huomata kuinka samaa työ on kaikkialla, riippumatta paikkakunnasta. Jatsilaiset ottivat minut avoimesti vastaan ja pääsimme hyvään keskusteluyhteyteen heti. Esihenkilöiden tukeminen on ensivaiheessa tärkeää, koska he kantavat vastuuta asioiden eteenpäin viemisestä, vaikka muutos varmasti askarruttaa heitäkin.  Olen ollut useammassa liikkeenluovutuksessa mukana, ja minulla on vahva luottamus, että asiat tulevat sujumaan hyvin.

Muutosta ei kannata murehtia liikaa

Yrityskaupoissa ja fuusioissa muutos aiheuttaakin yleensä eniten huolta, onhan kyse omasta työpaikasta, roolien ja omien työtehtävien mahdollisista muutoksista. Hiukan karrikoiden huolen voi tiivistää Niinan mukaan tiivistää kolmeen kysymykseen: – Miten minulle käy, miten minulle käy, miten minulle käy?  Niina mukaan tämä on luonnollinen asia, ja kertoo vastauksena oman johtoajatuksensa: – Ajattelen itse niin, että hienoa päästä tekemään muutosta yhdessä. Tästä ei voi tulla kuin hyvää. Kannattaa keskittyä omaan työhön ja luottaa omaan tekemiseen. Autan omalta osaltani tässä prosessissa parhaimpani mukaan.

Back to top