Palmia – Järvenpään palvelut

Jaana Kujala on toiminut projektipäällikkönä Jatsin fuusioon päättyvässä yrityskaupassa tarjousvaiheesta asti. Keskeinen tavoite Jaanan työn kannalta on se, että kummastakin yrityksestä saadaan tuotua parhaat käytännöt palvelutoimintaan. Tätä työtä helpottaa Jaanan mukaan erityisesti se, että Jatsin arjen toiminta hoituu hienosti, vastuuntuntoisesti ja jatsilaisilla on myös paljon osaamista mukaan tuotavana Palmiaan.

Jaana Kujala Jatsin toimistolla

Mukana Palmiassa alusta asti

Palmia on perustettu vuonna 2003 ja Jaana Kujala on työskennellyt yhtiössä alusta asti. Tällä hetkellä hän toimii Palmia Foodsin operatiivisena johtajana ja Jatsi-fuusion projektipäällikkönä. Työ Palmiassa liittyy paljolti ruokapalvelujen toimintaan. Jaanan tehtävät sisältävät mm. tuki-, laatu- ja kuljetuspalveluja koskevaa työtä sekä koulutusta.

Jatsi-fuusiossa Jaana toimii yhdessä Jatsin esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu fuusiosta kertominen henkilökunnalle, suunnitelmien teko ja erilaisten toimien aikataulutus, mukaan lukien erilaisten tietojärjestelmien yhteensovittaminen. Näissä asioissa Jaanaa auttavat pitkän työkokemuksen ohella kasvatustieteiden maisterin ja kotitalousopettajan koulutukset, sekä vankka kokemus ruokapalvelualan tuotannonohjausjärjestelmistä.

Ihmisten ammattitaito tuntuu hyvältä

Henkilökuntaan ja Jaana Kujala Jatsin toimistolla

Ruokapalvelun operatiivinen toiminta eli arjen pyörittäminen on Jaanan osaamisen ydinaluetta.
Olen tutustunut Jatsin toimintaan ja henkilöihin konkreettisesti nyt noin 1,5 kuukautta. Sinänsä Jatsin toiminta ja ruokapalvelu on tuttua ja saman tyyppistä kuin muualla. Mutta varsinkin Jatsin ihmisten ammattitaito on tehnyt minuun vaikutuksen – yhteistyö tuntuu hyvältä, ihmiset ovat lisäksi mukavia. Vastatuliaisina isommalta organisaatiolta jatsilaisille toivottavasti saadaan toiminnan kehittämiseen jykevämpi tukiorganisaatio.

Jaana ja jatsilaiset ovat päässeet työstämään yhteisiä asioita tutustumistapaamisissa ja infoissa. Jaanan mukaan toiminta ja arjen työ säilyy pitkälti ennallaan, mutta fuusion myötä mm. tietojärjestelmät ja yritysilme korvataan Palmian vastaavilla ajan myötä. Muutos tapahtuu vähitellen ja hyvässä mahdollisimman hyvässä järjestyksessä. – Toivon, että kaikki sujuu yhtä hyvin kuin tähän asti on sujunut. Mahtavaa, että muutoksen keskellä hyviä kehitysideoita on saatu tuoda esiin ja kehittää yhdessä. Yhteistyötä on helppo tehdä kun perustoiminta on Jatsissa selkeästi kunnossa. Odotan innolla jatkoa.

Back to top