Palmia – Järvenpään palvelut

Jatsin palvelukseen siirtyi 1.2.2018 upea joukko ammattilaisia Järvenpään kaupungin ateriapalveluista. Tervetuloa kaikille uusille jatsareille!

Sähköposti, puhelimet ja työajansuunnittelu sekä seuranta

Mikä muuttuu ja milloin?  Puhelimet (älykännykät) työsähköposti ja työajanseuranta TyövuoroVelho. Toistaiseksi, kunnes puhelimet on jaettu koko henkilökunnalle, työnajanseuranta tehdään vanhaan malliin. Puhelinten jakaminen henkilöstölle aloitetaan vaiheittain viikolla 6 alkaen. Kaikki vanhat työpuhelimet kerätään pois sitä mukaan, kun uusia jaetaan. Esimiehet ilmoittavat tarkemmat ajankohdat. Vaihto/puhelinten jako tapahtuu pääsääntöisesti Jatsi Oy:n tiloissa Postikatu 8. Suurimmissa työkohteissa voidaan järjestää puhelinten luovutus myös paikan päällä.   Henkilöt, jolla ei ole aiemmin ole ollut työnantaja antamaa puhelinta, saavat puhelinten luovutuksen yhteydessä perehdytyksen puhelimen, sähköpostin ja työajan seurannan käyttöönotossa. Lisäopastusta saa halutessaan. Tavoitteenamme on, että kaikilla on mahdollisuus opetella rauhassa älykännykän käyttöä ja sen käyttöön saa helposti neuvoja ja apuja. Tavoitteena on, että työajanseuranta on käytössä maaliskuun alusta alkaen.

Palkanmaksu AvainTESin mukaan

Työnantajana noudatamme AvainTES:iä kaikkien työntekijöiden osalta 1.2.2018 alkaen. Tästä johtuen, Järvenpään kaupungilta siirtyvien henkilöiden palkat tullaan harmonisoimaan uuden työehtosopimuksen mukaisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palkkarakenne tulee muuttumaan, kuitenkin siten, että kenenkään varsinainen palkka ei tule muuttumaan. 15.2.2018 maksetaan palkat uuden palkkarakenteen mukaan. Uusi palkkarakenne löytyy ensimmäisestä palkkalaskemasta kunkin omasta verkkopankista. Verkkopankin operaattori on Maventa. Omasta verkkopankistasi saat tarvittaessa neuvoja palkkalaskelman noutoon.

Jatsi on savuton työpaikka

Asiakkaamme Järvenpään kaupunki on jo useita vuosia ollut savuton työnantaja. Näin on savuttomuuteen sitoutuminen kaupungin omistamassa yhtiössä luonnollinen jatkumo. Savuttomuus käytännössä merkitsee sitä, että tupakointi, myös sähkötupakan käyttö, on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla. Työpaikalla ei ole erillisiä tupakkapaikkoja/tupakointitiloja vaan tupakoinnin pitää tapahtua työajan ja työnantajan hallinnoimien ja omistamien kiinteistöjen ulkopuolella, esimerkiksi omien lakisääteisten taukojen aikana. Taukojen ulkopuolista tupakointia ei lasketa työajaksi. Työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia. Työnhakuilmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton. Tupakointi on jokaisin työntekijän oma valinta, mutta tupakoivaa henkilöä tuemme yhdessä tupakoinnin lopettamisessa. Lopettamiseen liittyen voit kysyä käytännön apua esimieheltäsi.

Toiminta alkaa kehitysvaiheella

Allianssin toiminnan aluksi toteutetaan kehitysvaihe, joka alkaa 1.2.2018 ja joka päättyy 31.5.2018. Kehitysvaiheen työhön osallistuvat tilaajan, käyttäjän ja palveluntuottajan edustajat. Kehitysvaiheen aikana määritellään yhteistoimintahankkeen tavoitteet mittareineen. Kehitysvaiheen aikana laaditaan myös kannustinjärjestelmä, jolla mitataan ja kehitetään allianssin yhteistyön onnistumista. Kannustinjärjestelmä koskee koko henkilöstöä.

Tulevaisuudessa henkilöstöasioita voi seurata säännöllisesti ilmestyvistä viikkotiedotteista. Lisäkysymyksiä voi aina esittää esimiehille. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä tiedonkulku kaikkiin suuntiin.

 

Lisätietoja:
Jari Toivo, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 40 749 5920
Sähköposti: jari.toivo(at)jarvenpaa.fi

Back to top