Palmia – Järvenpään palvelut

  •  Etusivu
  • Yleinen
  • Työntekijät ovat tärkein asiakaspalvelun voimavara(current)

Haastattelimme Palmian koulu- ja päiväkotiruuan toimialajohtajaa Satu Grönlundia tuodaksemme esiin hänen ajatuksiaan omasta vastuualueestaan tämän päivän jatsilaisille eli tuleville palmialaisille. Satu nostaa asiakaskeskeisyyden toteutumisen tärkeimmäksi yksittäiseksi toiminnalliseksi tavoitteeksi.

Satu Grönlund. Kuvaaja: Juha Lindvall (c) Preeriapingviini Oy

-Päiväkoti- ja kouluruoka on volyymiltaan Palmia Foodsin tai ruokapalveluiden suurin toimiala ja se on siinä mielessä sensitiivinen, että toimimme hyvin monen tasoisessa asiakasrajapinnassa. Asiakkaitamme ovat kunnalliset päättäjät, tilaajat, rehtorit ja päiväkodin johtajat, sekä tietysti viimekädessä aterioista nauttivat lapset ja koululaiset sekä heidän vanhempansa. Tästä syystä kouluruoka puhuttaa niin paljon ja työntekijöiden osaamisen merkitys korostuu kaikkiin suuntiin. Jatsin fuusion myötä toimialan tärkein voimavara eli henkilöstö kasvaa neljänneksellä.

Satu Grönlund on kokenut ruokapalvelualan ammattilainen, jolla on yli 30-vuotta kokemusta monista alan tehtävistä. Työ alalla alkoi 17-vuotiaana tarjoilijana ja erilaiset esimiestehtävät ravintolapäälliköstä toimialajohtajaan ovat tulleet tutuksi vuosien varrella. Koulutus on myös tukenut osaamisen kasvua, ja esimerkiksi ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ollut hyödyksi vastuun kasvaessa. Sadun vastuualueella päiväkotien ja koulujen ruokapalveluissa on jatsin fuusion jälkeen noin hoidettavanaan noin 200 toimipistettä, henkilöstöä reilusti yli 300 ja yli 45000 valmista, päivittäistä ateriaa tehtävänään.

Satu Grönlund. Kuvaaja: Juha Lindvall (c) Preeriapingviini Oy

Jatsin toimintaan Satu on tutustunut aluepäälliköiden, asiantuntijoiden sekä esihenkilöiden välityksellä erilaisissa muissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa sekä johtoryhmätyöskentelyssä. Keväällä Satu pääsi tutustumiskäynneille Jatsin valmistuskeittiöihin ja siten avulla näkemään arjen toimintaan sekä ihmisiä heidän askareissaan. Lisäksi hän on myös tavannut Järvenpäässä asiakkaita.Toiminnasta Sadulle on syntynyt selkeä kuva: – Jatsissa on tehty hyvää työtä monitasoisesti. Keittiöverkkoselvitykset ovat toimiva esimerkki suunnitelmallisesta ja näkemyksellisestä kehittämisestä. Jatsi on historialtaan nuori ja kooltaan sekä resursseiltaan pienempi yritys verrattuna Palmiaan, joten uskon, että meillä on yhdessä leveämmät hartiat kehittää sekä saattaa palveluja arjen toimintaan fuusion jälkeen.

Muista asioista Satu nostaa tärkeiksi asioiksi yhteisten arvon mukaan toimimisen, selkeän roolituksen ja toimivan keskustelukulttuurin. – On tärkeää, että jokainen saa äänensä kuuluviin. Kaikki lähtee siitä, että meidän pitää osata lukea ihmisiä arjessa. Tervetuloa mukaan Palmiaan jatsilaiset!

Back to top