Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy

  •  Etusivu
  • Yritys
  • Hankinnat | Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy(current)

Hankinnat osiosta löydät tietoja Jatsin käynnissä olevista hankinnoista. Viralliset hankintailmoitukset löydät työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämästä HILMA-palvelusta. HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

Kuva Justin keittiöstä

Back to top