Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy

  •  Etusivu
  • Yritys
  • Missio, visio, strategia ja arvot - Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy(current)

Missio

Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy on perustettu vastaamaan osakkaiden tarvitsemien ateria- ja siivouspalveluiden tuottamisesta. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa ateria-, siivous- sekä ympäristöpalveluita osakkailleen sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiön osakkailleen tuottamista palveluista on sovittu kunkin osakkaan ja yhtiön välillä erillisillä palvelusopimuksilla. Yhtiön ja sen osakkaiden välisissä liiketoimissa noudatetaan aina normaaleja liiketaloudellisia periaatteita. Osapuolet ovat päättäneet, että hinnoittelun yhtiön ja sen osakkaiden välillä tulee olla markkinaehtoista kilpailuneutraliteettiperiaatteen mukaisesti.

Visio

Yhtiön tarkoituksena on jatkossa tuottaa, toimittaa tai hankkia kustannustehokkaita sekä kilpailukykyisiä ateria- ja siivouspalveluja hankintayksikkönä osakkaille ja yhtiön suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Yhtiö voi toimia myös yhteishankintayksikkönä.

Strategia

Osakassopimuksen mukaisesti osapuolet ovat sitoutuneet kehittämään yhtiön toimintaa strategian mukaisesti. Strategia laaditaan yhtiössä.

Arvot

Vastuullisuus – Tehdään mistä on sovittu, yhdessä tekeminen yksilöä arvostaenJatsin henkilökuntaa Järvenpäätalolla tilaisuudessa

Avoimuus – Vuorovaikutteinen asiakasyhteistyö

Rohkeus – Rohkeus tehdä asioita uudella tavalla

Ympäristötietoisuus – Ympäristötietoisuus kaikessa mitä tehdään

Tuloksellisuus – Henkilöstön hyvinvointi, ammattiosaaminen, töiden räätälöinti

Back to top